top of page

ΝΕΑ | ΑΡΘΡΑ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ρυθμίσεις δανείων με ωφέλιμες όμως λύσεις, όπως η διαμεσολάβηση

Τα νέα προγράμματα διευκόλυνσης δανειοληπτών αποτελούν βασικό μέρος των σχεδιασμών των Τραπεζών αλλά και των εταιρειών διαχείρισης (funds). Είναι απαραίτητο να μην κινδυνέψουν από πλειστηριασμούς όσοι βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ρύθμιση κυρίως των στεγαστικών, αλλά και καταναλωτικών τους δανείων.

Η κατηγορία αυτή των δανειοληπτών που βρίσκονται σε συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds, με σκοπό την εξεύρεση μίας αμοιβαίας επωφελούς και βιώσιμης λύσης, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη. Πρόκειται για δανειολήπτες που επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία και αγωνίζονται να αποφύγουν την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η επίδοση μίας διαταγής πληρωμής στον δανειολήπτη, δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις του με τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα funds, διότι, εκτός από την ρύθμιση που καλείται να υπογράψει, προκειμένου να αποφύγει την συνέχιση των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, του ζητείται συχνά και ένα ποσό προκαταβολής, το οποίο στην πλειονότητα τους οι δανειολήπτες δεν διαθέτουν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.


Τι χρειάζεται λοιπόν να έχουν υπόψη τους οι δανειολήπτες για να προλάβουν και, ει δυνατόν, να αποτρέψουν την κοινοποίηση δικογράφων σε βάρος τους;


Η απάντηση είναι μία: έγκαιρη επικοινωνία με τις Τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης για ρύθμιση του δανείου, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να καταγγελθεί το δάνειο ή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής.


Δικόγραφα, όπως η διαταγή πληρωμής, υπαγορεύουν φυσικά την έναρξη μίας διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εξαιρετικά δυσάρεστης και επίπονης, που εξαντλεί τους δανειολήπτες οικονομικά, συχνά με αβέβαιο αποτέλεσμα για την προστασία της ακίνητης περιουσίας τους.


Ποιο άλλο στοιχείο δύναται να λειτουργήσει επιβοηθητικά για έναν δανειολήπτη;


Διμερείς διαπραγματεύσεις με τη τράπεζα μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις βιώσιμες. Ένας δανειολήπτης γνωρίζει σήμερα τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τη δυσάρεστη εξέλιξη μίας δικαστικής διαδικασίας εναντίον του. Θα λειτουργήσει προληπτικά και θα ζητήσει ρύθμιση. Εάν αδιαφορήσει, θα του κοστίσει περισσότερο σε δικαστικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, πράγμα το οποίο απεύχεται.


Εάν χρειαστεί, κατά τη διαπραγμάτευση με τη Τράπεζα, θα προσκομίσει εμπορική αξία του ακινήτου του από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία γίνεται συχνά αποδεκτή.


Η κρίση που βιώνουμε δεν τελείωσε και χρειάζεται μεταβατική περίοδος για την επιστροφή στην κανονικότητα από οικονομικής πλευράς. Οφείλουν όμως οι δανειολήπτες να είναι προσεκτικοί, γιατί ο κίνδυνος των πλειστηριασμών ελλοχεύει. Τον Ιούνιο άλλωστε ενεργοποιείται πλήρως και ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας.


Οι τράπεζες από την άλλη χρειάζεται να βοηθήσουν με ουσιαστικές ρυθμίσεις, γιατί οι ενήμεροι, μέχρι πρόσφατα, δανειολήπτες θα σταματήσουν να είναι ενήμεροι.


Τέλος, σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των κόκκινων δανείων είναι η διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019) και δη η τραπεζική διαμεσολάβηση:


Ποιος την εκκινεί; Συνήθως ο οφειλέτης με απλή αίτηση στη Τράπεζα, που δηλώνει ότι επιθυμεί να προσφύγει σε τραπεζική διαμεσολάβηση.


Η τράπεζα τι απαντά στα αιτήματα διαμεσολάβησης; Ζητά από τον οφειλέτη να στείλει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ώστε να εκτιμήσει την οικονομική του κατάσταση και να εξετάσει εάν θα προχωρήσει.


Που βρίσκουμε έναν διαμεσολαβητή; Στο Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν σήμερα 2.554 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, ανεξάρτητοι και ουδέτεροι, στα βιογραφικά μερικών εκ των οποίων αναφέρεται η εξειδίκευση τους στο θεσμό της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.


Ποιος καθορίζει την ημέρα και την ώρα πραγματοποίησης της τραπεζικής διαμεσολάβησης, εφόσον οι οφειλέτης και τράπεζα συμφώνησαν στη διεξαγωγή της; Η διαμεσολάβηση διεξάγεται μετά από συμφωνία του διαμεσολαβητή και των μερών, συνήθως σε ουδέτερο χώρο.


Η συμφωνία που προκύπτει από την διαμεσολάβηση έχει ισχύ; Με την κατάθεση της μόνο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αποκτά εκτελεστότητα, έχει δηλαδή την ισχύ μίας δικαστικής απόφασης.


Με λίγα λόγια, με τη διαμεσολάβηση, ο οφειλέτης πετυχαίνει μία μόνιμη λύση και όχι πρόσκαιρη, ενώ η Τράπεζα εξασφαλίζει μία ικανοποιητική επιστροφή των κεφαλαίων που έχει διαθέσει.

2.779 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page